UK - Engels GBP
Your shopping cart ×
You have no items in your shopping cart.
×

Sort By Shopping Options

SUP paddles× 48 Item(s)

  Category

  Category

  ← Back
   1. Aluminum SUP paddle (3)
   2. Glassfibre SUP paddle (11)
   3. Carbon SUP paddle (25)
   4. SUP-Kayak paddle (5)
   5. Junior SUP peddel (4)
  Brand

  Brand

  ← Back
  1. Aquatone (4)
  2. Aztron (5)
  3. Naish (8)
  4. Red Paddle Co (13)
  5. Scoprega (4)
  6. STX (13)
  Price

  Price

  ← Back
  1. £17
   £375
  2.  
  3. -

  SUP paddles

  Sup paddles are specially designed for soups. There is a blade on one side and a handle on top. Sup kayak paddles are for paddling and kayaking. Carbon paddles are very light and stiff. Aluminum paddles are also stiff, but relatively heavy. Glassfiber paddles are lighter than aluminum paddles but less rigid than carbon paddles. For the junior water rats, there are shorter Junior paddles.

  This text is automatically translated

  SUP peddels zijn speciaal bedoeld voor suppen. Er zit een blad aan één kant en een handvat bovenop. SUP-Kayak peddels zijn voor suppen én kajakken. Carbon peddels zijn heel licht en stijf. Aluminum peddels zijn ook stijf, maar relatief zwaar. Glassfiber peddels zijn lichter dan aluminium peddels maar minder stijf dan carbon peddels. Voor de junior waterratten zijn er kortere Junior peddels.

  This text is automatically translated
  Read more

  Set Descending Direction

  Set Descending Direction

  Materials

  A paddle can feel very different due to the use of different materials. We have paddles made of aluminium, glass fibre, carbon and a combination of two materials. 

  Aluminium paddle

  Aluminium paddles are strong and sturdy. These paddles are the least vulnerable, but also quite heavy. These are the cheapest and most scumbag test paddles. An aluminum paddle is most suitable for the beginner, recreational supper. But if you want to do it right away, you better opt for a glass fiber or carbon paddle.

  Carbon paddle 

  A carbon paddle is more expensive, but above all super strong and light and focused on better performance. We have full carbon paddles and paddles with some carbon and some glass fibre/nylon. The paddles with a part carbon and part glass fibre/nylon have a little more flex than a full carbon paddle, but this can certainly also be pleasant. Under the 50% carbon belong under the glass fiber paddles. 50% or more carbon belong under the carbon paddles.

  With a carbon (or partly carbon) paddle you have to make much less effort than with an aluminium paddle. Do you want intensive soup or a long trip or are you a heavy person? Then invest in a (partial) carbon paddle. This will help you a lot.

  Glassfiber paddle

  Glassfiber SUP paddles are lighter than aluminum paddles and less rigid than carbon paddles. They are an excellent choice if you are looking for just a little more performance, but do not want to pay as much for it as for a carbon paddle. Glassfiber is almost as light as carbon, but less rigid.  If you are a heavy person, a glassfiber paddle can be too weak for you and you should look for a paddle with (part of) carbon). For light people, relaxed suppers and people who want to exert less force on their shoulders, a paddle made of glass fibre or a (small) part of carbon is an excellent choice.

  What length should my SUP Paddle be?

  There are fixed paddles, these consist of one piece, and divisible paddles. You can customize a fixed paddle yourself. An adjustable paddle can be inserted to the correct length. The adjustable paddle is by far the most widely used. This makes it easy for multiple people (of different lengths) to use the paddle

  .

  But what's the right length for your paddle now? This is due to three factors.
  1.       The water you're going to soup
  on 2.       Your own height
  3.       Your personal preference

  If

  you are going to soak in the waves, you are more bent through your knees and adjust your paddle shorter (about 10-15 cm above your own height). If you are going to have soups on flat water, stand up a little bit more upright and adjust your paddle a little longer (about 15-20 cm above your own height). If you do a little bit of both, or you have your slight waves, then you sit in between (around 12-17 cm above your own height).

  In

  addition, your personal preference applies. Paddle quietly and relax and if you want to enjoy the surroundings, stand up straight and it can be nice to put the paddle longer. This way, you make sure that all your leaf sticks into the water during paddling. If you paddle in a sporty way and go through your knees, you shorten your paddle

  .
  This text is automatically translated

  Materialen

  Een peddel kan heel verschillend aanvoelen door de toepassing van verschillende materialen. Wij hebben peddels van aluminium, glassfiber, carbon en een combinatie van twee materialen. 

  Aluminium peddel

  Aluminium peddels zijn sterk en stevig. Deze peddels zijn het minst kwetsbaar, maar ook vrij zwaar. Dit zijn de goedkoopste en meest hufterproef peddels. Een aluminium peddel is het meest geschikt voor de beginnende, recreatieve supper. Maar wil je het meteen goed doen, dan kun je beter kiezen voor een glassfiber of carbon peddel.

  Carbon peddel 

  Een carbon peddel is duurder, maar daarbij vooral super sterk en licht en gericht op een betere prestatie. Wij hebben full carbon peddels en peddels met een deel carbon en een deel glassfiber/nylon. De peddels met een deel carbon en deel glassfiber/nylon hebben iets meer flex dan een full carbon peddel, maar dit kan zeker ook prettig zijn. Onder de 50% carbon horen onder de glassfiber peddels. 50% of meer carbon horen onder de carbon peddels.

  Met een carbon (of deels carbon) peddel hoef je veel minder inspanning te leveren dan met een aluminium peddel. Wil je intensief suppen of een lange tocht maken of ben een zwaar persoon? Investeer dan in een (deels) carbon peddel. Dit helpt je enorm.

  Glassfiber peddel

  Glassfiber SUP peddels zijn lichter dan aluminium peddels en minder stijf dan carbon peddels. Ze zijn een uitstekende keuze als je net wat meer prestatie zoekt, maar daar niet zoveel voor wil betalen als voor een carbon peddel. Glassfiber is bijna net zo licht als carbon, maar wel minder stijf.  Ben je een zwaar persoon, dan kan een glassfiber peddel te slap voor je zijn en kun je beter op zoek naar een peddel met (een deel) carbon). Voor lichte personen, ontspannen suppers en mensen die minder kracht op hun schouders willen uitoefenen is een peddel van glassfiber of een (klein) deel carbon een uitstekende keuze.

  Welke lengte moet mijn SUP Peddel zijn?

  Er bestaan vaste peddels, deze bestaan uit één stuk, en deelbare peddels. Een vaste peddel kun je zelf op maat zagen. Een verstelbare peddel kun je inschuiven tot de juiste lengte. De verstelbare peddel wordt veruit het meeste gebruikt. Je kunt de peddel hierdoor makkelijk door meerdere mensen (met verschillende lengtes) laten gebruiken.

  Maar wat is nu de juiste lengte voor je peddel? Dit heeft met drie factoren te maken.
  1.       Het water waarop je gaat suppen
  2.       Je eigen lichaamslengte
  3.       Je persoonlijke voorkeur

  Ga je suppen in de golven, dan ben je meer door je knieën gebogen en stel je je peddel korter in (zo rond de 10-15 cm boven je eigen lichaamslengte). Ga je suppen op vlak water dan sta je wat rechter op en stel je je peddel wat langer in (zo rond de 15-20 cm boven je eigen lichaamslengte). Doe je een beetje van beide wat, of je heb je lichte golfjes, dan ga je ertussenin zitten (zo rond de 12-17 cm boven je eigen lichaamslengte).

  Daarbij geldt ook nog je persoonlijke voorkeur. Peddel je rustig en ontspannen en wil je lekker van de omgeving genieten, dan sta je rechter op en kan het fijn zijn om de peddel langer te zetten. Zo zorg je er wel voor dat heel je blad in het water steekt tijdens het peddelen. Ben je op een sportieve manier aan het peddelen en ga je flink door je knieën, dan zet je je peddel korter.

  This text is automatically translated