UK - Engels GBP
Your shopping cart ×
You have no items in your shopping cart.
×

Sort By Shopping Options

Backpacking rucksacks× 140 Item(s)

  Category

  Category

  ← Back
   1. Women's backpacking rucksacks  (45)
   2. Men's backpacking rucksacks (79)
   3. Kids rucksacks (16)
  Brand

  Brand

  ← Back
  1. Bach (11)
  2. DB (1)
  3. Deuter (13)
  4. Fjallraven (14)
  5. Gregory (13)
  6. Lowe Alpine (26)
  7. Mammut (2)
  8. Osprey (53)
  9. RAB (2)
  10. The North Face (5)
  Backpack weight

  Backpack weight

  ← Back
  1. 0,25 - 0,50 kg (4)
  2. 0,50 - 0,75 kg (3)
  3. 0,75 - 1,00 kg (2)
  4. 1,00 - 1,50 kg (15)
  5. 1,50 - 2,00 kg (31)
  6. 2,00 - 2,50 kg (26)
  7. 2,50 - 3,00 kg (12)
  8. 3,00 - 3,50 kg (10)
  9. 3,50 - 4,00 kg (2)
  Content

  Content

  ← Back
  1. 5 - 10 L (4)
  2. 10 - 20 L (5)
  3. 20 - 30 L (2)
  4. 30 - 40 L (6)
  5. 40 - 50 L (28)
  6. 50 - 60 L (13)
  7. 60 - 70 L (27)
  8. > 70 L (17)
  Back length

  Back length

  ← Back
  1. 28cm
   71cm
   28 -  71
  2.  
  3. -
  Colors

  Colors

  ← Back
  1. Green (5)
  2. Black (3)
  Price

  Price

  ← Back
  1. £38
   £435
  2.  
  3. -

  Backpacking rucksacks

  ... Read more

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  Set Descending Direction

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  Set Descending Direction

  Buy Backpack

  What should you pay attention to if you want to buy a backpack? The content or volume of your backpack is one of the most important points to decide. Backpacks are large backpacks where you want to be able to take everything with you for a trip or journey. They are of around 50 litres, but also of 100 litres. 50 litres is generally a good starting point for a longer trip or holiday if you do not have to bring a tent and food for several days. If you know that you prefer to have a little more clothing and other things with you, then go for a slightly larger volume than 50 liters. The real large volumes of 80 litres and above are really designed for long trains with a lot of packing, with the weight that goes with it.

  Three things to choose the right backpack

  1. The first point may seem obvious, but backpacks are meant to carry packs on your back for a longer period of time. That will often be the case with active holidays where you regularly leave the inhabited world behind you and that will certainly be the case if you plan to go on hikes. If you stay more in urban areas and you leave your hostel, then you can carry your luggage on your back with a backpack. You can therefore opt for a travel pack that has a less sophisticated carrying system, but gives easy access to your luggage.

  2. The second point is, how big should your backpack be? The content of your backpack depends on what you want to take with you on your trips. If you are not going to bring a tent and mat, volumes of up to 60-65 litres are often sufficient. Do you know that you can do well with minimal amounts of clothing? Then 50 to 60 litres can also be sure enough. If you do set off with a tent and (lightweight) camping equipment, larger volumes of 65-75 litres will appear. Nowadays you can opt for sleeping bags, mats and tents that are really very light and compact. If you keep everything as compact as possible, you can even get out of the way with a tent and camping equipment with 65 litres. And with all backpacks, you often have a liter or 10 overcapacity by extending your backpack upwards. If you go out in winter (extra clothing!) or if you have to bring food with you for a longer period of time, the 80 plus volumes come into view.

  3. What type of backpack goes with your pack? If you go super-light, a light pack can make the total weight you have to carry even lower. Bear in mind that lightweight packs also have lighter carrying systems. A pack of 12-14 kilos would go well with a lightweight bacpack. Backpacking packs are the globetrotters' backpacks: for adventurous holidays where you travel to the end of the world, but not every day your backpack. The carrying systems are fine, but a trekking backpack has a higher quality carrying system. If you travel heavily packed (more than 20 kilos), you will benefit from the heavier padding of the shoulder straps and hip strap of the heavy trekking backpacks. With the heavy-duty backpacks you can carry heavy loads most comfortably, they are heavier backpacks.
  This text is automatically translated

  Backpack kopen

  Waar moet je op letten als je een backpack wil kopen? De inhoud of het volume van je rugzak is één van de belangrijkste punten om over te beslissen. Backpacks zijn grote rugzakken waar je alles in mee wilt kunnen nemen voor een trip of reis. Ze zijn er van rond de 50 liter, maar ook van 100 liter. 50 liter is over het algemeen een aardig uitgangspunt voor een langere reis of vakantie als je geen tent en voedsel voor meerdere dagen hoeft mee te nemen . Weet je van jezelf dat je liever iets meer kleding en andere spullen bij je hebt, ga dan voor een iets groter volume dan 50 liter. De echte grote volumes van 80 liter en hoger zijn echt ontworpen voor lange treks met veel bepakking, met het gewicht dat daarbij hoort.

  Drie dingen om de juiste backpack te kiezen

  1. Het eerste punt lijkt misschien erg voor de hand te liggen, maar backpacks zijn bedoeld om bepakking langere tijd op je rug te dragen. Dat zal vaak het geval zijn bij actieve vakanties waar je regelmatig de bewoonde wereld achter je laat en dat zal zeker het geval zijn als je van plan bent trektochten te gaan maken. Blijf je meer in stedelijk gebied en ga je van hostel van hostel, dan draag je met een backpack je bagage zeker het prettigst op je rug. Je kan dan ook kiezen voor een reisrugzak (travelpack) die een minder uitgewerkt draagsysteem heeft, maar makkelijk toegang geeft tot je bagage.

  2. Het tweede punt is: Hoe groot moet je backpack zijn? De inhoud van je rugzak hangt af van wat je mee wil gaan nemen op je trips. Ga je geen tent en matje meenemen, dan volstaan vaak volumes tot 60-65 liter. Weet je van jezelf dat je prima met minimale hoeveelheden kleding toe kan? Dan kan 50 tot 60 liter ook zeker genoeg zijn. Ga je wel met tent en (lichtgewicht) kampeeruitrusting op pad, dan komen grotere volumes van 65-75 liter in beeld. Tegenwoordig kan je kiezen voor slaapzakken, matjes en tenten die echt heel licht en compact zijn. Als je alles maximaal compact houdt, kan je zelfs met tent en kampeeruitrusting met 65 liter uit de voeten. En bij alle backpacks heb je vaak nog een liter of 10 overcapaciteit door je rugzak naar boven te uit te bouwen. Ga je in de winter op pad (extra kleding!) of moet je voor een langere periode voedsel meenemen, dan komen de 80 plus volumes in beeld.

  3. Welk type rugzak past bij je bepakking? Ga je superlicht op pad, dan kan een lichte pack het totale gewicht dat je mee moet dragen nog lager maken. Bedenk wel dat lichte packs ook lichtere draagsystemen hebben. Een bepakking van 12-14 kilo zou goed samengaan met een lichtgewicht bacpack. Backpacking packs zijn de globetrotters rugzakken: voor avontuurlijke vakanties waar je naar het eind van de wereld reist, maar niet elke dag de hele dag je rugzak op hebt. De draagsystemen zijn prima, maar een trekking rugzak heeft een hoogwaardiger draagsysteem. Als je zwaar bepakt onderweg gaat (meer dan 20 kilo) dan heb je profijt van de zwaardere polstering van de schouderbanden en heupband van de zware trekking rugzakken. Met de backpacks voor zware trekkings draag je zware lasten het meest comfortabel, het zijn wel zwaardere rugzakken.
  This text is automatically translated